Octopus Limedic


Octopus Medical AB distribuerar den senaste teknknologin inom medicintekniska produkter främst inom områdena thoraxkirurgi, kardiologi/radiologi, kärlkirurgi. cirkulationsprodukter/orthoser och perfusion till sjukhus i Sverige och Norge.

Octopus Medical AB grundades 1995 och företaget Limedic AB förvärvades år 2000. År 2010 bildades vårt Norska kontor Octopus Medical AS.

Koncernens  årliga omsättning är ca € 11 600 000. Vi är 8 anställda av vilka 5 är försäljare.